VMO sistem uvozi široku lepezu rampi italijanskog proizvođača BFT

Moovi 30

Napajanje 230V. Ruka dužine 3 metra, vreme otvaranja 4 sekunde. Za poluintezivnu frekvenciju upotrebe

Moovi 60

Ima mogućnost različitih dužina ruke, 5 ili 6 metara. Stepen zaštite IP 24

Giotto

Automatske rampe različitih dužina. Stepen zaštite IP 54

Michelangelo

Rampa ima ruku dužine od 6 ili 8 metara. Stepen zaštite IP 54

Maxima 30

rampa namenjena visokofrekventnoj upotrebi. Moguće je 10.000 otvaranja na dan. Stepen zaštite IP 54. Napajanje motora 230V