SERVIS

VMO sistem obavlja poslove servisiranja industrijskih i garažnih segmentnih vrata.

Vršimo, interventne i preventivne servise.

 Pod interventnim servisima se podrazumeva otklanjanje kvarova i ugradnja oštećenih delova.

Pod preventivnim servisiranjem podrazumevamo:

1.      Kontrola nivelacije vrata i dovođenje istih u ispravan položaj.

2.      Podmazivanje i dotezanje torzionih opruga.

3.      Kontrola sigurnosnih uređaja protiv pucanja čeličnih užadi i protiv pucanja torzionih opruga.

4.      Kontrola vučnog sistema (doboši i čelična užad).

5.      Kontrola ispravnosti i podmazivanje točkića.

Interventne serevise preporučujemo minimum 2 godišnje.

 Od trenutka upućivanja poziva, naši majstori će se pojaviti u roku od 24 sata. Na ugrađene elektronske komponente garancija je 2 godine, na ugradjene mehaničke komponente garancija je 5 godina.